Wellfoam Pro pištoľová PU pena

Profesionálna montážna pena zabezpečujúca najvyššiu kvalitu montáže a utesnenia drevených, plastových a kovových okenných rámov a drevených zárubní.

VLASTNOSTI

 • VODOTESNÁ A VZDUCHOTESNÁ pri maximálnom skúšobnom tlaku 600 Pa, čím spĺňa požiadavky normy STN 73 3134 na montáž okien PROTOKOL
 • odolnosť proti hnanému daždu až do 1500Pa po umelom stárnutí vplyvom UV žiarenia PROTOKOL
 • celoročné využitie -15°C až 35°C (mrazuzdorná)
 • nízkoexpanzná a rýchloschnúca
 • 750 ml dóza s výdatnosťou 50 litrov
 • odolná voči plesniam a hubám

VÝHODY

 • normovaná montáž len na báze Wellfoam pištoľovej PU peny
 • nulová zatekavosť do škáry
 • nulová prievzdušnosť škáry
 • vynikajúca tepelná a zvuková izolácia škáry
 • minimálna druhotná expanzia
WELLFOAM
Poznámka:

Výsledky atestu pre Wellfoam Pro pištoľová potvrdzujú, že pena mala nameranú nulovú priepustnosť vody a nulovú (0,00 m3/m.h) priepustnosť vzduchu pri maximálnom skúšobnom tlaku 600 Pa, čím samotná pena spĺňa požiadavky normy (viď dole požiadavky normy). Atest bol vykonaný na Technickej univerzite v Graci, LABOR FÜR BAUPHYSIK - akreditovaný a notifikovaný skúšobný a dozorný ústav. Za normované tesniace systémy podľa STN 73 3134 sa berú len tie, ktoré majú atestom z akreditovaného inštitútu preukázanú nulovú priepustnosť vody do 600 Pa a priepustnosť vzduchu menšiu ako 0,4 m3/(m.h) pri tlaku 600 Pa.

Norma STN 73 3134 v požiadávkach na návrh v bode 3.1.1 hovorí: "Pritom je nutné mať na zreteli vzduchotesnosť a vodotesnosť, redukciu tepelných mostov, pri zachovaní vzduchovej nepriezvučnosti stavebných častí. Pripojovacia stavebná škára musí byť tesná proti hnanému dažďu. Pre vzduchotesnosť pripojovacej škáry je stanovená požiadavka v STN 73 0540-2. Za vzduchotesnú pripojovaciu škáru sa považuje škára, ktorá pri maximálnom skúšobnom tlaku/podtlaku má prievzdušnosť menšiu ako 0,4 m3/(m.h)."

Norma STN 73 3134 v požiadavkách na realizáciu utesnenia v bode 4.2 hovorí: "Utesnenie medzi oknom a stavebným dielcom musí byť zvonka tesné voči hnanému dažďu a zvnútra vzduchotesné."

ATEST - priepustnosť vzduchu a odolnosť proti hnanému dažďu do 600 Pa

Zdroj:

1. Prüfbericht NR. B09.239.001.100;

2. STN 73 3134 Stavebné práce - Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy - Požiadavky a skúšanie;